KOKYBĖS VADYBOS SISTEMŲ ISO 9001, ISO 14001 – 15001, OHSAS 18001 DIEGIMAS:

CQI IRCA CMYK Master logo

Diegiame arba konsultuojame diegiant:

ISO 9001:2015 – Kokybės vadybos sistemos.
ISO 14001:2005 – Aplinkos vadybos sistemos.
OHSAS 18001:2007 – Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos.

Siūlome pirminį įvadinį susitikimą, kurio metu išsamiai paaiškintumėme visus diegimo etapus, galimus bendradarbiavimo principus ir vaidmenis, bei procesų eigą.

Įdiegta sistema turėtų būtų sertifikuojama nepriklausomos trečiosios šalies.

SERTIFIKATAI / PAŽYMĖJIMAI / MOKYMAI

Kursų išklausymo vieta Vilnius, Lietuva
Kursų išklausymo data 2009.07.10
Kursų organizatorius BUREAU VERITAS
ISO 9001:2008 standarto mokymai iso
Kursų išklausymo vieta Druskininkai, Lietuva
Kursų išklausymo data 2016.12.12-16
Kursų organizatorius BUREAU VERITAS
IŠKLAUSIMO SERTIFIKATAS image-180
VYR. AUDITORIAUS SERTIFIKATAS image-186
Kursų išklausymo vieta Vilnius, Lietuva
Kursų išklausymo data 2018.10.17-18
Kursų organizatorius BUREAU VERITAS
VIDAUS AUDITORIAUS SERTIFIKATAS btr
Kursų išklausymo vieta Vilnius, Lietuva
Kursų išklausimo data 2018.11.21-22
Kursų organizatorius BUREAU VERITAS
ISO 14001:2015 VIDAUS AUDITORIAUS SERTIFIKATAS vaizdas-51

 

iso-9001-logo iso14001-logo ohsas_18001

KONSULTAVIMAS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMO KLAUSIMAIS – LEAN :

Lean diegimo ofise tikslas yra optimizuoti administracijoje vykstančius procesus, taip trumpinant užsakymo įvykdymo laiką ir kaštus. Tai pasiekiama suskaidžius procesus

 

lean

 

KONSULTAVIMAS – FSC SERTIFIKAVIMO KLAUSIMAIS

FSC (angl. Forest Stewardship Council) – tarptautinė ne pelno siekianti organizacija, įkurta palaikyti socialiai atsakingą pasaulio miškų tvarkymą per nepriklausomą miškų tvarkymo sertifikavimą bei sertifikuotų miško produktų ženklinimą. FSC tai taip pat atsakingos miškininkystės ženklas. Ši sėkminga, tarptautinė miškų sertifikavimo schema, pripažįstama pasaulinių aplinkosauginiais ir socialiniais aspektais besirūpinančių organizacijų. Sertifikavimas pagal FSC apima visus apdorojimo, gamybos, transportavimo ir platinimo etapus, kuriais produktas iš miško patenka pas galutinį vartotoją. FSC sertifikavimas užtikrina, jog sertifikuotas produktas pagamintas iš medienos, gautos iš miško, kuriame laikomasi tvarios plėtros principų, taip pat, kad gaminant šį produktą nė viename iš etapų nebuvo priemaišų iš nesertifikuotų miškų. Būtina pabrėžti, kad FSC nėra ekologinis sertifikavimas. FSC sertifikatas apima: rangovų atstovus, miško savininkus (valdytojai), gamtosaugines NVO, vietos žmonių organizacijas.
FSC modelis:
Nustato, kas yra gera miškininkystė → FSC miškų tvarkymo standartas;
Identifikuoja atsakingai tvarkomus miškus → Miškų tvarkymo sertifikavimas;
Nustato sąsajas gamybos grandyje → Gamybos grandines (CoC) sertifikavimas;
Sukuria atpažįstamą etiketę → FSC prekiniai ženklai ir logotipas;
Įgalina vartotojus remti atsakingą miškininkystę → Produktų žymėjimas.

FSC nauda:
Socialinė nauda:
Suinteresuotų šalių įsitraukimas į miškų tvarkymo procesą;
Darbuotojų gerovė ir darbų sauga.
Aplinkosauginė nauda:
Biologinės įvairovės saugojimas;
Nykstančių rūšių ir buveinių saugojimas;
Miško ekologinio vientisumo ir funkcionalumo palaikymas.

Ekonominė nauda:
Išskirtinis produktų ženklinimas;
Rinkos diferenciacija;
Galimybės įvairiose rinkose, eksportas;
Rinkos dalies padidėjimas;
Esamų klientų išlaikymas.

FSC medienos sertifikatą gali diegtis medienos produktų gamintojai, Lietuvos miškų urėdijos, popieriaus ir jo gaminių įmonės, taip pat ir privačių miškų savininkai.