KONSULTAVIMAS – FSC sertifikavimo klausimais

FSC (angl. Forest Stewardship Council) – tarptautinė ne pelno siekianti organizacija, įkurta palaikyti socialiai atsakingą pasaulio miškų tvarkymą per nepriklausomą miškų tvarkymo sertifikavimą bei sertifikuotų miško produktų ženklinimą. FSC tai taip pat atsakingos miškininkystės ženklas. Ši sėkminga, tarptautinė miškų sertifikavimo schema, pripažįstama pasaulinių aplinkosauginiais ir socialiniais aspektais besirūpinančių organizacijų. Sertifikavimas pagal FSC apima visus apdorojimo, gamybos, transportavimo ir platinimo etapus, kuriais produktas iš miško patenka pas galutinį vartotoją. FSC sertifikavimas užtikrina, jog sertifikuotas produktas pagamintas iš medienos, gautos iš miško, kuriame laikomasi tvarios plėtros principų, taip pat, kad gaminant šį produktą nė viename iš etapų nebuvo priemaišų iš nesertifikuotų miškų. Būtina pabrėžti, kad FSC nėra ekologinis sertifikavimas. FSC sertifikatas apima: rangovų atstovus, miško savininkus (valdytojai), gamtosaugines NVO, vietos žmonių organizacijas.
FSC modelis:
Nustato, kas yra gera miškininkystė → FSC miškų tvarkymo standartas;
Identifikuoja atsakingai tvarkomus miškus → Miškų tvarkymo sertifikavimas;
Nustato sąsajas gamybos grandyje → Gamybos grandines (CoC) sertifikavimas;
Sukuria atpažįstamą etiketę → FSC prekiniai ženklai ir logotipas;
Įgalina vartotojus remti atsakingą miškininkystę → Produktų žymėjimas.

FSC nauda:
Socialinė nauda:
Suinteresuotų šalių įsitraukimas į miškų tvarkymo procesą;
Darbuotojų gerovė ir darbų sauga.
Aplinkosauginė nauda:
Biologinės įvairovės saugojimas;
Nykstančių rūšių ir buveinių saugojimas;
Miško ekologinio vientisumo ir funkcionalumo palaikymas.

Ekonominė nauda:
Išskirtinis produktų ženklinimas;
Rinkos diferenciacija;
Galimybės įvairiose rinkose, eksportas;
Rinkos dalies padidėjimas;
Esamų klientų išlaikymas.

FSC medienos sertifikatą gali diegtis medienos produktų gamintojai, Lietuvos miškų urėdijos, popieriaus ir jo gaminių įmonės, taip pat ir privačių miškų savininkai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *